Diensten

“Klantwaarde maken is meer dan een marketinginstrument. Het is een bedrijfsbrede manier van werken die niet alleen extern voor klanten zichtbaar is, maar vooral ook intern in alle lagen van de organisatie beleefd wordt” – Dal Segno

Onze waardeproposities

Sturing op klantwaarde vergt in eerste instantie een heel duidelijke klantstrategie. Deze strategie moet vervolgens vertaald worden in een aanbod richting klanten met de gewenste daarbij horende beleving. Uw organisatie moet voorzien worden van de juiste middelen, vaardigheden en competenties om dit aanbod en deze beleving te kunnen leveren. En aangezien de introductie van een nieuw concept evaluatie en bijstelling nodig heeft moet er ook nagedacht worden over de sturing.

Voor elk van deze stappen hebben we onze eigen waardeproposities ontworpen. Elke waardepropositie beantwoordt actuele vragen die ook kunnen spelen in uw organisatie.

Strategie

Een succesvolle klantwaardestrategie start met het beantwoorden van de vraag hoe de waarde voor de klant gecreëerd wordt. Wil de klant een boor of een gat in de muur? En die waarde zit niet alleen in het tastbare of rationele maar zit ook in de waarde die de klant hecht aan de relatie met zijn leverancier en het product. En tenslotte in de waardering die zijn/haar omgeving uitspreekt voor het feit dat hij/zij het product of dienst gebruikt.

Lees meer

Bediening

Uw klantwaardestrategie werpt pas zijn vruchten af wanneer deze is uitgewerkt in passende bediening of propositie aan uw klanten: hoe wordt hoe het product of dienst aangeboden aan uw klanten en welke prijs staat daar tegenover? Elk klantsegment vereist een specifieke benadering en heeft daarom een eigen bedieningsconcept nodig.

Lees meer

Organisatie

Om aan de verwachting van de klant te voldoen of om deze te overtreffen moet er effectief en efficiënt samen worden gewerkt in uw organisatie. Passende middelen, werkwijze, competenties en vaardigheden moeten beschikbaar zijn. Regievoering over de keten van functies is noodzakelijk om te kunnen leveren wat beloofd is.

Lees meer

Sturing

Klantwaarde raakt alles en iedereen in de organisatie. Het biedt een ander perspectief op de manier van werken. De uitdaging ligt in het werkend maken van het geheel waarbij duidelijk is hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Sturing op de juiste indicatoren is daarbij de verbindende factor.

Lees meer

Logo Header Menu