Sturing

“Het begint met de juiste informatie om te kunnen sturen, maar het draait uiteraard ook om de verdeling van verantwoordelijkheden en het leiderschap. Als niemand weet waar je naartoe wil, sta je snel alleen.” – Dal Segno

Leer van uw klant, maak keuzes en stel bij

Klantwaarde raakt alles en iedereen in de organisatie. Het biedt een ander perspectief op de manier van werken. De uitdaging ligt er in het werkend maken van het geheel. Sturing op de juiste elementen is daarbij de verbindende factor tussen strategie, bediening, contact en organisatie. Het verbindt de organisatie van werkvloer tot boardroom.

Klantwaarde maken vraagt om eenduidigheid en keuzes. Keuzes om dingen beter te doen of helemaal niet meer te doen. Deze keuzes dienen vervolgens vertaald te worden naar een verdeling van verantwoordelijkheden en taken middels een klantwaarde besturingsmodel dat past bij uw organisatie. En uiteraard hoort daar ook de passende managementinformatie bij.

shutterstock_63296668

Dal Segno voegt waarde toe

Dal Segno voegt waarde toe aan uw sturing. Wij helpen u antwoord te geven op sturingsvraagstukken als:

  • Welke KPI’s horen bij de doelstellingen van uw klantgerichte organisatie?
  • Welke informatiebehoefte is er, hoe kan deze worden ingevuld en ontsloten?
  • Welke taken moeten structureel belegd zijn om invulling te geven aan klantgerichtheid?
  • Hoe kunnen de verschillende klantwaarde verantwoordelijkheden worden belegd in uw organisatie?
  • Hoe kunnen de verschillende meetmethoden zoals NPS en CES geïnterpreteerd worden en leiden tot verbeteringen?
  • Welke klantevaluatietechnieken passen het beste bij uw organisatie?

Onze sturingscasus bij Klant Contact Services

Onze sturingscasus bij Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Kernwoorden & instrumenten

Logo Header Menu