Nieuws

31
oktober
2014
Han Pieter Mulder

Durven en doorpakken

Durven_doorpakken

Op 30 oktober bestond Dal Segno 5 jaar, en dat is gevierd! Maar wat vier je eigenlijk als een bedrijf jarig is? Ik heb een kleine enquete gehouden onder mijn kennissen, vrienden en familie. De meeste antwoorden zijn terug te voeren op 3 dingen:

Je viert dat je trots bent op wat je hebt bereikt (inhoudelijke club, mooie klanten, inspirerende collega’s)”. Dat kan, maar DalSegno is nog in ontwikkeling en dus nog niet af.

Je viert dat je de crisis hebt overleefd”. Ook dat kan, maar als je tijdens de crisis start dan weet je niet beter. We hebben er ook geen last van gehad, we hebben niet hoeven ‘overleven’ (we zijn eerder geboren in crisistijd).

Je viert dat je veel geleerd hebt”. Dat vind ik wél interessant. Maar wat heb je dan geleerd in die 5 jaar? Als je één ding mag noemen, wat is dat dan?

Binnen Dal Segno streven we ernaar om de marketingfunctie van onze klanten succesvoller te maken. Dat doen we door de organisatie beter in te laten spelen op de klantwens. Vaak ontwerpen we dan nieuwe proposities en soms passen we de organisatie aan. We gaan met onze klant op zoek naar de kansrijkheid van een propositie. Kansrijkheid volgt uit het resultaat van een aantal activiteiten:

1) Marktonderzoek, concurrentieanalyse, data analyse, segmentatie, klantreizen, klantpanels: dit  is nodig om de nieuwe propositie te ontwerpen en af te stemmen op klanten.

2) Contactanalyse, IST/SOLL beschrijving, businesscases, stakeholderanalyse, NPS, CES: dit is nodig om te bepalen of de organisatie kan leveren wat ze gaat beloven met de nieuwe propositie.

Als het resultaat van deze activiteiten in balans is zou de propositie succesvol kunnen worden. Maar omdat het om kansrijkheid gaat kun je nooit met zekerheid zeggen wat de omvang van het succes wordt. Onzekerheid in de marketingfunctie kan toeslaan en concessies aan de propositie kunnen het geheel ontkrachten; gemiste kansen dus. Het enige dat je dan nog nodig hebt is “durven en doorpakken”. Durven is nodig om een beslissing te nemen en aandeelhouders te overtuigen; doorpakken is nodig om de realisatie van de propositie te vervolmaken en de concurrentie een stap voor te blijven. Je laat dus zien dat het menens is, de laatste twijfelaars trek je over de streep en je gebruikt het momentum dat automatisch ontstaat na uitvoeren van 1) en 2).

Onze meest succesvolle klanten zijn goed in durven en doorpakken.

Dus wat hebben wij gevierd op 30 oktober? Een feestje met klanten die durven en doorpakken!


Tags: CES, Contactanalyse, Dal Segno 5 jaar, Kansrijkheid, NPS, propositie, Succesvolle klanten,
 
Logo Header Menu