Nieuws

3
april
2012
Kevin Hanemaaijer

Hand op de knip!


Tegenvallende winstcijfers van vooraanstaande organisaties, de daling van het consumentenvertrouwen en de daling van de gemiddelde bestedingsruimte per Nederlander. De berichtgeving over de economie is de laatste tijd niet positief gekleurd. Een veelgehoord en geziene reactie van zowel de overheid als meerdere organisaties is de hand op de knip houden. Het is echter maar de vraag of dat in alle gevallen de meest verstandige keuze is.

Een van de meest succesvolle ondernemingen in de westerse wereld heeft een compleet andere strategie gevolgd de afgelopen jaren. Een strategie die ervoor gezorgd heeft dat niemand meer om deze organisatie heen kan. De oprichter verwoordde het als volgt:

A lot of companies have chosen to downsize, and maybe that was the right thing for them. We chose a different path. Our belief was that if we kept putting great products in front of customers, they would continue to open their wallets.
Steve Jobs

Nu is het succes van een organisatie niet altijd direct te relateren aan de aandelenkoers. Maar het is wel opvallend dat in vijf  jaar tijd de waarde van een aandeel Apple vervijfvoudigd is. Hierbij was de grootste stijging waarneembaar in de tijd dat de wereldwijde crisis volgens kenners op z’n hoogtepunt was.

Wat Steve Jobs wel duidelijk heeft gemaakt is dat het mogelijk is om door het goed neerzetten van klantwaardevolle bedieningsconcepten een organisatie naar een hoger niveau getild wordt. En belangrijker nog: daar te blijven door de klantwaardevolle ketens continue te verbeteren. Natuurlijk hoort hier visie en leiderschap bij waardoor klantwaarde door de aderen van de gehele organisatie stroomt.

Begrijp mij niet verkeerd: scherp letten op uitgaven is heel belangrijk. Niet alleen ten tijde van economische crisis maar eigenlijk altijd dient er scherp gelet te worden op de uitgaven van een organisatie. Het is echter van cruciaal belang voor de continuïteit van een sterke organisatie dat het respect voor klanten wordt gevoed vanaf de wortels tot aan het uiteinde van de takken.


 
Logo Header Menu