Nieuws

24
maart
2015
Dal Segno

Het nieuwe innoveren: kleine stapjes, snel onderweg

innoveren: kleine stapjes, snel onderweg

Het ontwikkelen van producten en diensten – kortom innoveren – is van zichzelf een rommelig proces. Eén van de wetmatigheden van innoveren is dat het per definitie verspilling met zich meebrengt. Elke succesvolle productintroductie betekent immers een aantal ‘producten’ die de eindstreep niet heeft gehaald. Bij een toename van onzekerheid binnen de organisatie of binnen de markt is innoveren daarom een uitdaging. Vanuit concurrentie-overwegingen en verwachtingen van afnemers is het echter een ‘must’ om dit te blijven doen.

Om de onzekerheid van kosten bij innoveren te reduceren en snelheid zo hoog mogelijk te houden, is het van belang om te werken met kleine stappen en gebruik te maken van het idee van ‘small viable products’. Een ‘product’ dat zó ver ontwikkeld is dat het aan te bieden is aan prospects, om te zien of het aanslaat, wat beter kan en of ze er geld voor over hebben. Eigenlijk is het een manier van werken waarbij met behulp van kleine experimenten – ‘producten’ in ontwikkeling –  achter elkaar een product wordt gebouwd om  naar de markt te brengen. Ook de propositieontwikkeling is daar onderdeel van.

Deze manier van werken creëert de mogelijkheid om fouten te maken. De kosten zijn immers minder hoog dan wanneer direct in ‘grootse’ ideeën wordt gestapt, de hele organisatie al opgelijnd is, etc. Een ander voordeel is dat de organisatie snel leert of een idee daadwerkelijk een succes kan worden, moet worden aangepast, of moet worden verlaten. Het draagt ook bij aan een intern draagvlak.

Om ons heen zien we steeds meer organisaties die deze manier van werken (willen) invoeren. Zeker als je het Agile werken in het verlengde van deze manier van organiseren ziet. Wat bij het overgaan naar een dergelijke manier van werken nog wel een uitdaging is, is dat deze van laag tot hoog in de organisatie een andere mindset vereist. Dit werkt namelijk niet als er niet geleerd mag worden: geen promotie of waardering als je fouten maakt (ook al heb je de stappen zo klein mogelijk gemaakt). Ook niet als men moeite heeft met het nemen van beslissingen: ‘kill your darlings’ als het moet. Verantwoordelijkheid nemen en krijgen is hier ook een onderdeel van. En daaraan toegevoegd hoort een heldere koers: een toetsingskader of wat ontwikkeld wordt past bij het bedrijf, de klant en bij het productportfolio.


Tags: agile, innoveren, mindset, propositie, viable product,
 
Logo Header Menu