Nieuws

14
februari
2013
Edy Kikken

Hoezo nou "bedrijfsbreed"?


Klantwaarde-initiatieven zijn vaak beperkt tot de marketing-, sales- en serviceafdelingen. Echte verbetering kan pas bereikt worden als de organisatiespecifieke invulling van het begrip door de hele organisatie gebruikt wordt. Dat vergt uiteraard wel verbijzondering van de klantwaardedoelstelling naar iedere afdeling maar wel vanuit een overkoepelende doelstelling.

Wat gebeurt er als we dat niet doen? Dan kunnen we verwachten dat iedere afdeling de eigen functionele doelen nastreeft. En waar blijft dan de klant? Die mag hopen dat sales en service niet teveel beloven.

Herkenbaar? Zie ook bijgaand filmpje van Monty Python: oud, maar nog steeds actueel.


Tags: bedrijfsbreed, klantwaarde, Monty Python,
 
Logo Header Menu