Nieuws

20
oktober
2014
Dal Segno

Marketing en IT: living apart, working together

samenwerken en resultaat

De mogelijkheden die software biedt om klanten of relaties te kennen, herkennen en naar hun wens te bedienen heb ik altijd omarmd. Zeker wanneer een organisatie groter wordt zijn dergelijke oplossingen zeer wenselijk. En het leuke is, er komen steeds mooiere, flexibeler, meer toepasbare software oplossingen. Tegelijk had ik gevoelsmatig moeite met IT.

Waar kwam dat nou vandaan? In de basis zat dat zo: al die software mogelijkheden gaan over toekomstige verbeteringen. En als marketeer wil je vooruit, kijken naar mogelijkheden. Tot zover geen probleem. Maar kennelijk werkte het bij mij zo dat ik het – op het moment dat de software geïmplementeerd is en weer een paar jaar oud – ‘IT’ ga noemen. Alsof IT en legacy systemen identiek aan elkaar zijn. En legacy, daar heb je ‘last’ van bij het implementeren van nieuwe toepassingen.
Doordat veel ontwikkelingen binnen Marketing (productontwikkeling, klantbediening, marketingtools, apps, etc.) gepaard gaan met een groot beslag op IT is het duidelijk dat Marketing gebaat is bij een goede samenwerking met de IT-afdeling. In de rol van opdrachtgever ten opzichte van de interne leverancier zou Marketing, de IT-afdeling mee moeten nemen in commerciële belangen, afwegingen en prioriteiten. Wat je vaak ziet, is dat IT en de IT-afdeling wordt gezien als een obstakel om snel tot resultaten te komen: “wat duurt het lang” en “wat maken ze het moeilijk”.

Voor de IT-afdeling speelt er iets anders: zij kijkt over het algemeen naar kosten en beheersbaarheid van oude en nieuwe systemen. In de wens het systemenlandschap beheersbaar te houden, wil de IT-afdeling duurdere slecht te onderhouden legacy uit faseren. Daar zijn kosten, maar vooral capaciteit mee gemoeid. Dit lijkt dan weer ten koste te gaan van het vergroten van commerciële slagkracht. Bovendien bestaat de angst dat nieuwe toepassingen of aanpassingen de beheersbaarheid juist verlagen.

De schijnbaar tegengestelde belangen van Marketing en IT bemoeilijken een gezamenlijk resultaat. De wens om elkaar echt te begrijpen, ontstaat minder makkelijk. Ze werken bepaald gedrag in de hand: het gedrag van ‘wij’ en ‘zij’. Dit leidt tot onderling wantrouwen, in elkaars expertise en integriteit.
Uiteraard is er wél een gezamenlijk belang: de klant én de continuïteit van het bedrijf. Hoe organiseren we dat elke afdeling hier maximaal aan bijdraagt? Niet door in eigen afdelingsbelangen te blijven hangen! Dat zit ‘m in gedrag, in samenwerking en de notie dat elke afdeling daar graag aan meewerkt.
Wat zou het mooi zijn als er op alle niveaus met respect voor elkaars rol wordt gehandeld en gezamenlijke doelen worden gesteld; als er een gezamenlijke focus is op het resultaat. Wat zou het fijn zijn om dit ‘wij-zij’-denken los te kunnen laten en samen te bouwen aan mooie oplossingen en toekomstbeelden. We krijgen dan veel meer energie samen en bereiken daardoor meer en sneller. Dat kan! Echt hoor!


Tags: IT, klant centraal, klantgerichte organisatie, marketing, samenwerken, samenwerking,
 
Logo Header Menu