Nieuws

28
november
2014
Dal Segno

Modellen-jungle

modellen op de catwalk

Als consultants werken we vaak en graag met modellen. De modellen die zorgen voor een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Eigenlijk geldt ook dat voor de modellen in de glossy magazines en op de catwalk. Dus nog specifieker: modellen geven een schematische weergave van de werkelijkheid weer (bron: Wikipedia). Een drogreden voor sommige consultants om graag en veel met modellen te werken, is – volgens mij – omdat ze wanhopig op zoek zijn naar een bevestiging van het eigen genie. Maar dat terzijde.

Soms kom je presentaties tegen waarbij je ziet dat er echt buitensporig veel gebruik is gemaakt van modellen. Het bizarre is dat dingen daarmee juist exponentieel veel ingewikkelder worden in plaats van eenvoudiger. En keuzes en acties liggen verder weg dan ooit. Zo las ik een tijdje geleden een onderbouwing voor een bepaalde strategie waarbij achter elkaar heeel veeeeel verschillende – ingevulde – modellen gebruikt. Zo veel modellen dus, dat ik de indruk kreeg dat er óf een rookgordijn werd opgeworpen om te verhullen dat er eigenlijk zeer weinig onderbouwing was, óf dat de opstellers ervan het zelf eigenlijk niet begrepen. Wat natuurlijk (theoretisch) ook nog kan was dit ik te weinig modellenkaas heb gegeten om het te snappen. Het maakte in ieder geval dat ik wilde doorgronden hoe de onderlinge verhouding tussen de gebruikte modellen nu precies in elkaar stak. Dat kostte veel tijd. Ik laat hier in het midden wat nu precies mijn conclusie was.

De excercitie leverde me ten minste twee zaken op:
– Een overpeinzing: de mogelijke ‘kracht’ van het gebruik van zo veel modellen in een onderbouwing schuilt in de moeite die je moet doen om het goed te doorgronden. Veel mensen zullen de tijd die ik er in heb gestopt meestal niet nemen en de conclusie voor lief nemen: “Iemand heeft hier flink over nagedacht, dus het zal wel kloppen”.
– Een voornemen: tracht zo concreet mogelijk te zijn en gebruik alleen modellen als ze meerwaarde leveren en ook passen.

Beide zijn eigenlijk gebaseerd op de conclusie: als modellen teveel de boventoon gaan voeren, schiet je je doel voorbij. Een of twee modellen tegelijk zijn leuk om naar te kijken en geven meerwaarde. Een catwalk vol geeft alleen maar (kouwe) drukte waardoor je weinig meer(waarde) ziet.


Tags: analyse, model, modellen, strategie, werkwijze,
 
Logo Header Menu