Case: Klant Contact Services

Klant Contact Services

Klant Contact Services (100% dochter Achmea) wil zich onderscheiden door echt ruimte voor contact met de klant te creëren en flexibele oplossingen voor opdrachtgevers te realiseren. KCS heeft de sterke ambitie om de dienstverlening uit te breiden en de kwaliteit verder te verhogen. Het gebrek aan duidelijke stuurinformatie belemmert de organisatie om scherp te kunnen sturen en te benchmarken met concurrenten.

Klantvraag

  • Hoe kan Klant Contact Services het vertrouwen in de rapportages vergroten, inzicht in de performance van de organisatie verkrijgen en meer grip verkrijgen op de processen die direct waarde creëren voor de organisatie.

Gecreëerde waarde

Voor Klant Contact Services zijn in een relatief korte periode de randvoorwaarden ingevuld om sturing op klantwaarde mogelijk te maken:
  • Grip op processen door inzicht te creëren in waardeketen en waardetoevoegende activiteiten
  • Geïmplementeerd eigenaarschap op processen, applicaties en gegevens
  • Ingerichte business intelligence afdeling, inclusief benodigde tooling
  • Uniforme informatievoorziening op afgestemde KPI’s met opdrachtgevers
  • Belangrijkste informatiebronnen ontsloten, definities van gegevens en KPI’s opgemaakt om uniform rapporteren mogelijk te maken
Logo Header Menu